SACC - Slovenská asociácia campingu a caravaningu Federation of Camping and Caravaning

Budovanie a revitalizácia kempov

ČO JE PARKOVISKO PRE AUTOKARAVANY

NA SLOVENSKU PRÁVNY PORIADOK TERMÍN PARKOVISKO PRE OBYTNÉ VOZIDLÁ NEPOZNÁ.

V spolupráci s partnermi postupne vyvíjame snahu o inkorporovanie pojmu „parkovisko pre autokaravany” do našej legislatívy, čím by bolo možné dosiahnuť podstatné zjednodušenie ich budovania a zatraktívnenie Slovenskej republiky nie len pre domácich, ale aj zahraničných fanúšikov kempovania.

Vo svojej podstate ide o parkovisko, ktoré je rozmermi jednotlivých parkovacích miest prispôsobené väčším rozmerom obytných vozidiel. Okrem toho ponúka nezriedka aj možnosť vykonania servisu obytného vozidla. Parkovisko pre autokaravany môže fungovať celoročne a s omnoho nižšími nárokmi na prevádzku a údržbu ako kempy.

PARKOVISKO PRE AUTOKARAVANY

Parkovisko pre autokaravany je osobitným druhom parkovacieho státia v podobe spevnenej plochy pre obytné automobily a obytné prívesy (ďalej len ,,autokaravany“), ktoré slúži na krátkodobé parkovanie s maximálnou dobou státia do 72 hodín. Parkovisko pre autokaravany musí byť povinne vybavené výlevkou šedej vody, výlevkou pre chemické WC a odpadových vôd, ako aj prívodom pitnej vody s kapacitou zodpovedajúcou počtu parkovacích miest. V závislosti od územno-technických podmienok môže parkovisko pre autokaravany tiež poskytnúť svojim návštevníkom aj prípojku elektrickej energie, základnú hygienickú vybavenosť, možnosť stravovania, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú alebo aj obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy podľa projektovej dokumentácie.

Medzi nevyhnutné vybavenie parkoviska tak možno zaradiť:

  • Čistú vodu
  • Komunálny odpad
  • Výlevku pre chemické
  • Odpadová voda

Doplnkovými službami môžu byť:

  • Elektrina
  • Plyn
  • Práčky a sušičky

Vzorový stellplatz KARAVAN.sk v areáli Emparku v Modranke (Trnava) slúži ako model pre riešenie stellplatzu a výlevky Camper system.

PRÍNOSY VYBUDOVANIA STELLPLATZU

Budovanie stellplatzov je vynikajúcou príležitosťou pre podnikateľov či samosprávu. Tá získa vybudovaním stellplatzu v obci nových návštevníkov. V neposlednom rade je takáto príležitosť spojená s možným vytváraním nových pracovných miest, zlepšením ekonomickej situácie a získaním doplnkových zdrojov do rozpočtu. Stellplatz zároveň reguluje statickú dopravu v obci.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V súčasnosti si cestujúci v kempingu musia nájsť aktívny kemp na vyprázdnenie nádrží na tekutý odpad. Ako vieme, mimo sezóny je väčšina kempingov zatvorená, čo úplne vylučuje možnosť poskytovania služby. Počas letnej sezóny kempy málokedy ponúkajú služby pre obytné autá bez nutnosti 24-hodinového pobytu.

V takejto situácii sa v mnohých prípadoch tekutý odpad vypúšťa do dažďovej kanalizácie alebo v horšom prípade do lesa. Zriadením obslužného miesta vo svojom areáli s nízkymi nákladmi obec prispieva k eliminácii vyššie popísaných ekologických rizík. Okrem toho sa vytvára inovatívna turistická infraštruktúra, ktorá zvyšuje atraktivitu obce v očiach návštevníkov.

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Za obdobie posledných rokov možno pozorovať silný rozmach záujmu o obytné vozidlá. S ohľadom na tento rozvíjajúci sa trend je nevyhnutné pristúpiť k cielenému budovaniu potrebnej infraštruktúry a vyhovieť novodobým potrebám tohto druhu turizmu a cestovania. Do popredia sa dostáva záujem o kratšie zotrvanie v každej zo zvolených destinácií.

Pre tieto potreby je nevyhnutné vytváranie parkovacích miest a servisných bodov v blízkosti turistických atrakcií (aquaparky, cyklotrasy, jazerá, reštaurácie, vinice, golfové ihriská…), ktoré podporuje návštevníkov v návšteve atraktívnej oblasti. Rýchly tok informácií v karavanistickej komunite znamená, že zaujímavé lokality s vhodnou infraštruktúrou pre karavany rýchlo získavajú na popularite.

ZIMNÝ KARAVANING

Lyžiarsky výlet v karavane? Určite! Každý karavan má kúrenie, ktoré ľahko zabezpečí pohodlie cestujúcich, aj keď vonku mrzne až -20*C. Základom zimného karavaningu je prístup k elektrine. Bez toho batérie v karavane vydržia menej kvôli zvýšeným nárokom na energiu.

V horských strediskách v Českej republike alebo v Alpách sú zariadenia pre camperov na dennom poriadku. Okrem vyhrievaných sociálnych zariadení ponúkajú celoročné kempy aj vyhrievané salóniky (často s krbmi) alebo saunu, ktorá je po dni strávenom na svahu jednoducho fenomenálna.

Vybudovanie stellplatzu je prínosom nielen pre kempy, lyžiarske strediská, obce, mestá, KOCR, OOCR, ale aj hotely, penzióny, aquaparky, športové strediská, regionálnych výrobcov, vinárstva a iné turisticky zaujímavé miesta.

AKO VYBUDOVAŤ STELLPLATZ?

Pri plánovaní parkovania pre obytné vozidlá je potrebné definovať cieľovú skupinu a podrobná analýza by mala zohľadniť nasledujúce aspekty návrhu:

1. POLOHA

Medzi kľúčové aspekty výberu pozemku na výstavbu kempového parku patrí nosnosť pozemku, prístup k inžinierskym sieťam (elektrina, voda, kanalizácia), prístup na internet a prístupová cesta. Analýza výberu lokality sa odporúča vykonať v okruhu približne 50 km, pričom sa zohľadní:

2. NÁVRH

Parkovacie plochy by mali byť vyrovnané a mali by mať odvodnenie. Určené minimálne pre vozidlá s celkovou hmotnosťou 3,5 tony (81 % obytných vozidiel). Majte však na pamäti, že obytné vozidlá často presahujú celkovú hmotnosť 3,5 tony a vyskytujú sa modely s hmotnosťou až 12 ton – pri vstupe je potrebné uviesť príslušnú poznámku alebo označenie. Navrhované rozmery:

3. VODA A ODPADOVÁ VODA

Karavany majú nádrž na čistú vodu a sivú vodu (mydlo), ako aj mobilnú kazetovú toaletu. V priemere raz za dva dni je potrebná „údržba“ na vyprázdnenie odpadu a naplnenie nádrží na čistú vodu na tzv. servisných miestach.

4. DOPRAVNÉ ZNAČENIE SMERUJÚCE NA PARKOVISKO

Aby sme zákazníkom uľahčili prístup na naše parkovisko, odporúčame značenie pozdĺž hlavných ciest.

5. INFORMAČNÁ TABUĽA NA PARKOVISKU

Vhodným postupom je vytvoriť informačnú tabuľu, na ktorú umiestnime :

6. NÁKLADY SPOJENÉ S VYTVORENÍM PARKOVISKA

7. NÁKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ ZAHRNÚŤ DO ANALÝZY

ODHADOVANÉ NÁKLADY NA REALIZÁCIU PARKOVISKA PRE AUTOKARAVANY

Odhadované náklady na realizáciu jedného miesta na parkovisku pre 8 -10 autokaravanov, ktorá zahŕňa projektovú a stavebnú časť, technické zariadenia a inžiniersku činnosť, je približne od 2 500 – 13 800 € bez DPH. Najvyššia cena je pre stavbu na zelenej lúke. Pre individuálne nacenenie nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

ČO VÁM VIEME PONÚKNUŤ??

INOVATÍVNY TURISTICKÝ PRODUKT
KOMPLEXNÁ PONUKA

Projektová časť

Stavebná časť

Technické zariadenia

Inžinierska činnosť

Architektomické a stavebné riešenie: Koordinačná situácia
Architektomické a stavebné riešenie: Zastavovacia situácia

Spoločnosť Camper System je výrobcom servisných staníc a zastávok pre karavany. Zároveň sa zameriavame na podporu a rozvoj cestovného ruchu a dbáme na ochranu životného prostredia.

PROPAGÁCIA

Poradíme Vám, ako spropagovať stellplatz a pomôžeme Vám s propagáciou kempovacieho miesta aj turistických atrakcií v oblasti v spolupráci s SACC a v aplikácii GoCamping, na výstave CBT Caravan Bike Travel v Nitre a na najväčších európskych výstavách v EU určených pre cieľovu klientelu karavanistov v EU a to najmä CMT Stuttgart, Caravansalon Dusseldorf  a Reise + Camping Messe Essen.

SKÚSENOSTI

Camper System poskytuje komplexnú podporu a poradenstvo pri zriaďovaní parkovísk a servisných staníc. Pomôžeme vám vybrať správne miesto a naplánovať potrebnú infraštruktúru. Okrem toho poskytujeme služby pri príprave technickej dokumentácie.