SACC - Slovenská asociácia campingu a caravaningu Federation of Camping and Caravaning

Výzvy a dotácie

Projekt – Stratégia rozvoja karavaningu na Slovensku

Slovenská Asociácia Campingu a Caravaningu (ďalej len „SACC“) so svojimi partnermi v rámci projektu „Stratégia rozvoja karavaningu na Slovensku“ nadviazala spoluprácu a rokovania s KOCR, OOCR, ako aj s novým Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ). Úvodné stretnutia so zástupcami všetkých úrovní už prebehli.

Prvá konferencia na úrovni KOCR a OOCR sa konala v Košiciach za účasti zástupcov východného Slovenska a nastavila úspešný formát spolupráce do budúcna. Ďalším krokom bude organizácia stretnutí na západnom a strednom Slovensku.

Posledným úspechom v snahe o osvetu bolo stretnutie Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) so štátnym tajomníkom pre cestovný ruch, Mgr. Marekom Habuľákom, ktorému bol predstavený projekt „Stratégia rozvoja karavaningu na Slovensku“. Vyzdvihol spracovanie projektu, pripravenosť SACC a prisľúbil pomoc, podporu a spoluprácu ministerstva pri aktivitách spojených s rozvojom karavaningu.

V súčasnej dobe sa pripravujú výzvy a dotačné schémy. Preto nepremeškajte príležitosť a pripravte svoje projekty, štúdie, dokumentácie, stavebné povolenia a pod.

Informácie budeme pravidelne aktualizovať a o novinkách vás budeme informovať.